18 травня 2024 року inmova@pdmu.edu.ua (0532) 60-87-04

   

Лисанець Юлія Валеріївна

к. філол. наук, доцент, доцент закладу вищої освіти, відповідальна за наукову роботу

Основні напрями наукової роботи кафедри зосереджені на питаннях:  удосконалення цілей, змісту, засобів, методів і прийомів навчання латинської мови та медичної термінології, іноземної (англійської) мови,  іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням, профілізації навчання на ОПП "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія", "Громадське здоров’я", "Медсестринство"; формування та розвитку педагогічної майстерності викладачів ЗВМО; комплексного філологічного аналізу (літературознавчого й  лінгвістичного) медичного дискурсу; міжкультурної комунікації. 

На базі Полтавського державного медичного університету починаючи з 2016 р. щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи», до якої долучаються провідні українські та зарубіжні вчені.

У 2021 р. започаткована Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції вивчення та навчання іноземних мов»: ("Modern Trends in Foreign Languages Research and Teaching").